ต้นช้างร้องไห้
กะพร้อ เจ้าเมืองตรัง (ใบเต็ม)(เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
หมากหอม
สาคู
กะพร้อแดง (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กล้วยผา
กะพร้อ hirta (เมล็ดงอก ๑ เมล็ด)
กล้วยผา (ฐานใหญ่)
กล้วยลิงหลบ
หวาย.. (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
หวายน้ำผึ้ง
หมาก ๖ (ยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)
ต้นปรงเขาเชมา
ต้นช้างร้องไห้ (ต้นสูง 2 ม.) กระถางขนาด 18 นิ้ว
ต้นปาล์มบังสูรณ์ (ต้นสูง 2 เมตร) กระถางขนาด 15 นิ้ว
ต้นบังสูรณ์ หลังขาว (ต้นสูง ๒ เมตร) กระถางขนาด 18 นิ้วโมก (ใบลาย)


สุคนธรสคัดเค้า
ปีบ


การะเวก
จันแดง

เตยเหาะ
เตย ลูกกลม (พวง) (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์)
เตยลูกแฝด (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์)
เตยการะเกด ( ๑ หน่อ)
เตย ลูกเหลือง (พวง) (งอก)
เตยหัวม้าแดง (ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์) (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด)

ต้นเฟิอร์นสหัสดำ
หิน
ต้นเต่าร้างยักษ์น่านเจ้า

จันผา


     
Sitemap หมวดหมู่